Z novimi didaktičnimi pripomočki smo obogatili vsakodnevne gibalne aktivnosti

Področju gibanja namenimo veliko časa in pozornosti. Upoštevamo otrokovo individualnost, razvojne značilnosti ter izbiramo ustrezne metode in oblike dela. Z vsakodnevnim gibanjem in s pomočjo kakovostnih didaktičnih pripomočkov otroke motiviramo in navdušujemo za zdrav življenjski stil.

Tako so s pomočjo ravnotežnostne blazine otroci razvijali spretnost in moč, koordinacijo, ravnotežje, preciznost … Preko začetnega preizkušanja in raziskovanja novega pripomočka smo z dodajanjem gibalnih nalog stopnjevali zahtevnost – npr. otroci so stali na omenjeni blazini in si podajali igrače, prestopali z blazine na blazino s preprijemanjem ter nošenjem terapevtskih žog (različne teže in velikosti) …

Uspešno in spretno izvedene gibalne naloge so otroke spodbujale k doživljanju veselja, ter poleg motoričnih sposobnosti krepile njihove osebnostne lastnosti in socialne veščine (vztrajnost, pogum, učenje drug od drugega …).

Laura Sirk, uni. dipl. soc. del., vzg. predšol. otrok

We cannot display this gallery