Vpis otrok novincev za šolsko leto 2021/2022

bo potekal od 1. do 12. marca 2021,

od ponedeljka do petka od 7 do 15 ure,

v enoti Iskrica, Pucova ulica 3, Celje.

Starši oz. skrbniki dobite Vlogo za vpis novinca v vrtec, v enoti Iskrica – pisarna pomočnice ravnateljice ali na spletni strani vrtca (tukaj).

Vlogo oddate starši ali skrbniki osebno v enoti Iskrica ali jo pošljete po pošti.

Vloge ne pošiljajte po e-pošti. Vlogo oddate v samo enega izmed javnih vrtcev v Mestni občini Celje.

Vlogo oddate:
  • starši, ki otroka prvič vpisujete v vrtec,
  • starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šolskem letu 2020/2021,
  • starši otroka, ki ste vlogo oddali po zadnjem javnem vpisu (otrok ni na centralnem čakalnem seznamu pač pa na evidenčnem seznamu vrtca in ni bil sprejet).
Prosimo, da k vlogi priložite zahtevana dokazila: 
  • zaposleni – potrdilo delodajalca o zaposlitvi (z žigom in podpisom delodajalca na dan – marec, 2021),
  • samostojni podjetniki – izpis iz Poslovnega registra Slovenije na dan – marec, 2021,
  • študenti – zadnje potrdilo o vpisu za šolsko leto 2020/2021,
  • v primeru invalidnosti enega izmed družinskih članov – odločbo pristojne institucije.

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravic do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Starši, katerih otrok že obiskuje Vrtec Anice Černejeve ali Vrtec Tončke Čečeve, in želite otroka vključiti v Vrtec Zarja, ne oddate Vloge za novince, temveč na vlogi za stare varovance za šolsko leto 2021/2022 (dobite jo pri otrokovem/i vzgojitelju/ici), le označite želeni vrtec in vpišite enoto.

Veselimo se snidenja in sodelovanja z vami.

Vloga za vpis otrok novincev za šolsko leto 2021-2022

 

Ravnateljica, Matejka Kobal