Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši,

seznanjamo vas, da je Mestna občina Celje, ustanoviteljica vrtca, z Vlado Republike Slovenije podpisala sporazum o izvedbi odpusta dolgov iz naslova neplačila stroškov vrtca, ki začne veljati 1. 8. 2015.

Obrazec – predlog za odpust dolga – lahko dobite tukaj ali na spletni povezavi www.paketpomoci.si in v fizični obliki na MDDSZ, na Centrih za socialno delo, Rdečem križu, Karitas in Zvezi prijateljev mladine Slovenije.

Dogovor o odpustu dolga se sklepa med vrtcem in dolžnikom, ki ima pri vrtcu dolg, ne glede na naslov stalnega prebivališča dolžnika.

Izpolnjen predlog za odpust dolga lahko oddate med 3. avgustom 2015 in 31. oktobrom 2015, osebno ali po pošti na zavod pri katerem imate dolg. Elektronske vloge se ne sprejemajo.

Predlogi se obravnavajo po vrstnem redu prispetja oz. prejema predloga.

Odpust dolgov – kriteriji:

Fizična oseba, ki ima dolg do zavoda in je kadarkoli v obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015 prejemnica oziroma prejemnik:

  • denarne socialne pomoči ali
  • varstvenega dodatka ali
  • veteranskega dodatka ali
  • otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali
  • otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in je hkrati katerakoli oseba navedena v odločbi o pravici do otroškega dodatka tudi prejemnik dodatka za nego otroka oziroma dodatka za veliko družino.

Dolg je veljavna denarna obveznost dolžnika do upnika, ki je na dan 31. 12. 2014 zapadla za več kot 12 mesecev.

Zavod preko posebne elektronske baze ugotovi upravičenost dolžnika do odpusta dolga. V primeru, da izpolnjujete vse pogoje, vas bo zavod pozval, da se zglasite za sklenitev dogovora o odpustu dolga ali vam dogovor pošljemo po pošti, najkasneje do 31. januarja 2016.

Več o tem si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Dostopnost