Skoči na glavno vsebino

Projekti

Izjemen razvoj vozil, cest in prometa, ki smo mu priča v zadnjih desetletjih, je poleg prednosti prinesel tudi negativne plati. Promet pomeni enega od najpomembnejših dejavnikov tveganja za naše zdravje in življenje. Še bolj pa to velja za zdravje in življenje otrok, saj jih ogrožajo predvsem prometne nesreče. Mnogi starši se ne zavedajo, kaj vse se lahko zgodi otrokom, če se vozijo v avtomobilu nepripeti in kar na običajnih sedežih. Velika večina predšolskih otrok, ki umrejo ali so hudo poškodovani v prometnih nesrečah, so potniki v osebnih avtomobilih, pogosto zato, ker niso ustrezno zavarovani z otroškimi varnostnimi sedeži in drugimi zadrževalnimi sistemi.

Vsaka vožnja z avtomobilom, tudi če je cilj oddaljen le nekaj kilometrov, je za otroka posebno doživetje. Širi mu obzorja, med vožnjo spoznava okolico, promet in spremlja navade in vzorce ravnanja voznika. Vse to so razlogi, da mora biti vsaka vožnja tudi varna vožnja.

Da bi spodbudili pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev, smo se tovrstnemu projektu evropskega značaja priključili tudi v našem vrtcu. Delo v skupinah temelji na pozitivnih sporočilih in dobrem zgledu, otroke pa opozarja in spremlja igriva figura Pasavček.

Več informacij o samem projektu lahko najdete na naslednji povezavi:

Pasavček

 

evropska vas

Osnovna ideja projekta EVROPSKA VAS je spoznavanje in sprejemanje evropske družbene, kulturne in socialne stvarnosti ter hkrati zavedanje lastne kulturne in državne identitete.

Koordinatorica projekta za celjsko regijo je vedno ena od osnovnih šol, trenutno vodi koordinacijo III. OŠ Celje. 

Ob dnevu Evrope vsako leto sodelujoče šole in naš vrtec predstavijo del procesa, ki je nastajal v obdobju enega leta skozi raziskovanje specifične posebnosti določene države EU (zgodovina, kultura, navade, običaji, etnografske posebnosti, pokrajina, jezik, glasba, narodna noša, kulinarika …). Osrednja prireditev poteka v samem centru mesta Celje, in sicer s kulturnim programom ter predstavitvijo stojnic, osmišljenih v pesmi, plesu, recitacijah, barvah in živi besedi.

Zaščitimo se danes, da bomo jutri zdravi in mladostni

Sončenje je lahko za zdravje in lepoto koristno, vendar pa smo pri tem izpostavljeni tudi tveganjem. Med najbolj koristne vplive sonca sodi »pomoč« ultravijoličnih žarkov pri nastajanju vitamina D, ki je pravo varovalo pred rahitisom, zlasti pri otrocih. Bivanje v naravi z zmernim izpostavljanjem soncu krepi tudi obrambne sisteme organizma, še posebej, če je povezano s pravilno oziroma primerno rekreacijo in prehrano.

Znano je, da je pojavnost kožnega raka tudi v povezavi z izpostavljenostjo UV sevanju in pogostostjo sončnih opeklin. Z zdravstveno preventivo je potrebno pričeti v otroškem obdobju, saj je kar 80 procentov skupne življenjske izpostavljenosti UV žarkom dosežene v prvih dvajsetih letih življenja. Ob današnjem soncu je potrebno upoštevati priporočila za zaščito pred sončnimi žarki in zmanjšanje morebitnih kožnih okvar in okvar oči.

Že vrsto let sodelujemo v projektu »Varno s soncem«, katerega nosilci so strokovnjaki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Združenje slovenskih dermatovenerologov in Društvo za boj proti raku regije Celje.

Namen programa je otroke in njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in vzgojiti otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju. Prispevati želimo k znižanju pojavljanja kožnega raka v Sloveniji. Ciljna skupina so predšolski otroci, starši in strokovni delavci vrtca, cilj programa pa je vključiti vse vrtce in s samozaščitnim ravnanjem seznaniti vse generacije otrok.

Administrativni del programa z gradivi je vsako leto posredovan s strani strokovnih služb NIJZ, začetek izvajanja programa v vseh enotah vrtca pa načrtujemo od poznih pomladnih dni preko vsega poletja in visokih temperatur. V tem času se otroci skozi usmerjene dejavnosti in med igro v igralnici, na igrišču in na izletih naučijo varovati pred škodljivimi posledicami sončnih žarkov, z omenjeno vsebino pa strokovni delavci v vrtcih seznanjajo tudi njihove starše.

Več si lahko ogledate tukaj.

 


Nosilec projekta je OŠ Lava. K ideji je pristopila tudi Mestna občina Celje, ki pomaga širiti idejo miru med pobratena mesta na Hrvaškem, v Srbiji, Nemčiji …

Povabilo k sodelovanju s strani koordinatorke je z veseljem sprejel tudi naš vrtec – enota Iskrica in Mehurček, saj živimo v istem okolju, tesno drug ob drugem.

Namen projektnih dejavnosti je ozaveščanje o pomenu miru v medsebojnih odnosih doma in po svetu.

Cilji projekta so:

– razvijanje socialnih veščin za strpno sobivanje in kulturnega dialoga,
– aktivno vključevanje v spreminjanje družbenega življenja,
– spodbujanje pozitivnih misli in optimističnega ravnanja.

Projekt ima že večletno tradicijo z namenom ozaveščanja otrok in odraslih o pomenu miru v medsebojnih odnosih doma in po svetu. V okviru tega poskušamo razvijati socialne veščine za strpno sobivanje in kulturni dialog ter aktivno vključevanje v spreminjanje družbenega življenja z osrednjo temo: Strpnost do drugačnosti (dialog otrok – odrasla oseba, odnos do avtoritete in naši prispevki k miru ter sožitju).

“PODAJMO DRUG DRUGEMU DLANI,
NAJ SOŽITJE VLADA MED LJUDMI!”

je sporočilo otrok in odraslih iz Vrtca Zarja – enota Iskrica in Mehurček ob mednarodnem dnevu miru. Skozi proces vzgoje ohranjamo vrednote in razvijamo sodelovalnost pri spreminjanju družbe s pozitivnimi mislimi in ravnanji.

Prav začetek šolskega leta – uvajalno obdobje – nudi nešteto načinov za doživljanje vrtca kot prijetnega, varnega okolja, v katerem imajo otroci enake možnosti za vključevanje v dejavnosti, zavedanje sebe, doživljanje ugodja v različnih načinih izražanja in za razvijanje socialnih veščin za strpnost sobivanja.

Aktivnosti otrok izhajajo iz igre, v kateri se oblikuje odnos med otroki ter med otroki in odraslimi s skupnim ustvarjanjem klime, ki temelji na spoštovanju razlik in strpnosti.

S sodelovanjem v projektu OŠ Lava z majhnimi koraki, z drobnimi dlanmi in s pticami miru utiramo poti do prijaznosti.

Tradicionalno dogajanje v mesecu septembru je odraz zadovoljstva, ki ga podarijo našim meščanom in naključnim obiskovalcem v prelepem sobotnem dopoldnevu v središču mesta vsi sodelujoči. Z izvirnim, ubranim, kreativnim in sproščenim programom živahno popestrijo utrip mesta, ki ga nudijo ob svojem prijaznem sporočilu na vseh lokacijah.

Ideja o prenašanju miru, ki se širi med ljudmi in bogati vsakega izmed nas, je odsev sožitja različnih generacij in spoznanja, da je sreča v majhnih stvareh, za katere se izkazuje, da so res velike, kot pravijo.

 

etwinning

Razlike med nami nas bogatijo. Vrtec je specifična ustanova, kjer odrasli in otroci med sabo vsakodnevno tkemo vezi, ki temeljijo na medsebojnem sodelovanju, zaupanju, odkrivanju lastne identitete ter sprejemanju in spoštovanju drugačnosti.

Eden izmed pomembnih vidikov v predšolskem obdobju je ozaveščanje pripadnosti svoji izvorni državi ter ozaveščanje, da z ostalimi članicami Evropske unije tvorimo celoto, kjer smo v svoji kulturni raznolikosti vsi enakopravni. Zato smo se v zavedanju pozitivnega pedagoškega doprinosa vključili v program eTwinning. Deluje v sklopu evropskega sodelovanja med šolami in vrtci različnih evropskih držav s pomočjo informacijsko-komunikacijskih tehnologij. V okviru teme, naslova projekta, ki zajema različna pedagoška področja, se pedagogi in otroci medsebojno povezujemo s pomočjo IKT tehnologije (eTwinning portala, blogov, video konferenc, fotografij, dopisovanja, avdio in video posnetkov).

eTwinning programi poleg pridobivanja znanja skozi aktivno raziskovanje razvoja kreativnosti vedno prinašajo izmenjavo kulturnih običajev in vrednot. Več izmenjav pa prinaša več znanja o nas in drugih. Gre za oblikovanje odnosov v smislu povezovanja in oblikovanja vezi med posamezniki ter izražanja ter oblikovanja odnosov s pomočjo jezika. Svoje znanje o novostih in uporabi eTwinning IKT pripomočkov smo vzgojiteljice pridobivale na izobraževanjih v tujini (Poljska, Malta), kjer poteka izmenjava informacij o izvedenih projektih in o kreiranju novih, ter vzpostavljanju medsebojnih vezi med pedagogi, kot temeljnimi nosilci kakovostnega pedagoškega dela v vrtcih in šolah.

V šolskem letu 2012-2013 smo sodelovali v projektu »Evropske voščilnice širom Evrope«. Več o tem si lahko preberete v sledečem prispevku eTwinning 2012-13.

Nagrajen strip v letu 2014: Zarjini raziskovalci.

Projekt v šolskem letu 2014-2015: eTwinning 2014-15.

Prelistajte še: Delimo nasmehe.

 

Fit

Mednarodni projekt Fit “Svet gibanja svet veselja”

Program Vrtca Zarja postavlja v ospredje otroka kot aktivnega udeleženca procesa, ki z raziskovanjem, preizkušanjem in možnostjo izbire dejavnosti pridobiva nova znanja, spretnosti in zdrav način življenja. Prav področje gibanja s svojo pestrostjo dejavnosti in vsebin, ponuja otroku, da sprejme športno-gibalno udejstvovanje kot trajno vrednoto za kakovostno življenje. Izvajamo program Mali sonček od samega začetka in že dvaindvajseto leto razvijamo nadstandardni program Zarjin planinec, ki poteka ob sobotah od meseca oktobra do maja. Naša vizija vrtca »v zdravem, varnem in ustvarjalnem okolju nudimo otroku bogastvo izkušenj in spodbujamo oblikovanje otrokove pozitivne samopodobe« je vodilo, v okviru katere razvijamo in načrtujemo učinkovite strategije za zdravje. Mednje sodi tudi telesna dejavnost oziroma načrtovanje gibalnih vsebin, integriranih v Izvedbeni kurikulum vrtca. Nove pristope bomo  integrirali v redni program dejavnosti področja gibanja v oddelkih, kot so: vadbene ure, didaktične igre …, gibanje na zraku – igriščih, sprehodih in pohodih.

Zakaj smo se priključili projektu?

V sodobnem času računalništva, televizije, tehnologije in vsesplošnemu pomanjkanju časa staršev, je pomembno poslanstvo vrtca slediti otrokovi potrebi po gibanju in gojiti stik z naravo; biti za otroka tukaj in sedaj, mu ponujati kvalitetne pogoje bivanja in mu nuditi podporo, ki jo potrebuje.

Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Hkrati daje gibanje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja. Z gibanjem otrok raziskuje, spoznava in dojema svet okoli sebe, razvija občutek za ritem in hitrost ter dojema prostor in čas. V gibalnih dejavnostih je telo izhodiščna točka za presojo položaja, smeri, razmerja do drugih. Zato je spodbujanje gibalnega razvoja ena od temeljnih razvojnih nalog v otroštvu.

Odločili smo se, da bomo s FIT projektom bližje k zagotavljanju večje gibalne aktivnosti, osmišljene z radostjo, sproščenostjo in veseljem otrok ter tako zmanjšali negativne vplive sodobnega načina življenja in zagotavljali večjo uravnoteženost psihično-fizičnega razvoja otrok. S primernim načinom izvajanja posameznih gibanj in izvajanjem novih elementarnih iger bo proces vadbe dobro načrtovan, realiziran, ovrednoten in podprt z raziskovalnimi spoznanji.

Koledar pomembnih vsebin in datumov »UČIMO ZA ŽIVLJENJE«:

Evropski dan brez avtomobila – 22. SEPTEMBER

Prilagoditev geslu; prenos pozitivnega vzorca na otroke s strani zaposlenih in staršev; uporaba nemotoriziranega prevoznega sredstva (hoja, kolesa, skiroji, rolerji …). Otroci spoznavajo vrednote okolja in oblikujejo pozitiven odnos do aktivnega življenjskega sloga.

Dan srca24. SEPTEMBER

Vsebine na temo človekovo srce v sodelovanju s slovenskim Društvom za srce.

Svetovni dan hoje – 15. OKTOBER

Promocija hoje kot najprimernejše gibalne oblike za ohranjanje in izboljšanje zdravja; dejavnosti v posameznem oddelku načrtovati skladno z razvojno stopnjo otrok; prenos pozitivnega vzorca na otroke.

Svetovni dan strpnosti16. NOVEMBER

Didaktične igre, rajalne in socialne igre, vsebine, ki vključujejo reševanje vedenjske problematike in otroku pomagajo pri vključevanju v skupnost. Otroci pridobivajo izkušnje o prepoznavi podobnosti in razlik med vrstniki, sodelujejo med seboj in iščejo različne načine reševanja konfliktov.

Fit dan brez TV in računalnika20. JANUAR

Spodbuditi preživljanje prostega časa na drugačen način – družabne igre, prepevanje, ustvarjanje z lutko, gibanje na zraku, druženje pri vsakdanjih domačih opravilih …

Svetovni dan zdravja –7. APRIL

Vsebine zastavljene na temo uradnega gesla.

Svetovni dan družin – 15. MAJ

V tednu ob svetovnem dnevu družine planiramo tradicionalna “Zarjina popoldanska srečanja s starimi starši”.

Svetovni dan športa – 31. MAJ

Svetovni dan športa obeležen s FIT-ovimi aktivnostmi na igriščih vrtca ali stadionu.

Pripravila:

Majda Krpan, koordinatorica FIT projekta

Dostopnost