Skoči na glavno vsebino

 

Obogatitvene dejavnosti za kulturo in sožitje z družbenim okoljem

 

Obogatitveni programi so posebnost našega vrtca. Pomenijo dodano vrednost kakovostnemu delu in vplivajo na našo  prepoznavnost. Prvi sklop programov zagotavlja večjo kakovost vzgoje za zdravo bivanje (Zobomiška, Mali sonček, Naravoslovje), drugi pa višjo kakovost družbeno-kulturno doživljajskega sveta (otroški pevski zborčki, lutkovne predstave, Zarjin bralček, Nekoč je bilo …).

Za več informacij kliknite na posamezno kategorijo pod to rubriko.

Je program knjižne vzgoje v vrtcu. Nudi možnosti iskanja poti za vzgojo ob knjigi in za knjigo. Je oblika sodelovanja s starši, saj ponuja motiviranje staršev za branje v družinskem krogu in nudenje izkušenj, kako lahko pri otrocih doživljanje umetniškega besedila razvijamo z likovnimi, glasbenimi, lutkovnimi, plesnimi, jezikovnimi in drugimi dejavnostmi. Je tudi način, s katerim lahko prispevamo k razvijanju čustev med otroki in odraslimi ob pripovedovanju, branju, pogovoru …

Pravljice so hrana za otrokovo dušo saj dajejo otroku v simbolični obliki sporočila o tem, kako naj se ukvarja s problemi in kako naj brezskrbno odraste do zrelosti. Pravljice pogosto pomagajo otroku izživeti stiske in strahove ter omogočajo, da odrasli lažje razumejo otrokov način razmišljanja.

Cilji Zarjinega bralčka

Otroci:
•    knjigo doživijo v estetski, vsebinski in vizualni podobi kot nekaj prijetnega, zanimivega,
•    skupaj s starši obiskujejo knjižnico,
•    doživljajo bogastvo pravljic v varnem naročju svojih staršev,
•    sproščeno izražajo doživetja poslušanih zgodb, pesmi na njim lasten način.

V programu Zarjin bralček sodeljujejo:
•    otroci,
•    strokovni delavci vrtca,
•    starši otrok,
•    otroška knjižnica.

 

Otroški pevski zbori

V vseh enotah našega vrtca smo otrokom omogočili doživljanje radosti ob petju in druženju v otroških pevskih zborih. Prepevajo ob različnih priložnostih – ob obletnicah, jubilejih, kulturnem prazniku, včasih tudi ob rojstnih dnevih otrok ali pa kar tako, ker se radi družijo ob pesmi z vrstniki. S svojim prepevanjem na različnih nastopih razveseljujejo upokojence v krajevnih skupnostih, upokojene delavce vrtca, družino …

 

“Zapojmo skupaj” je sedaj že tradicionalna glasbena prireditev Vrtca Zarja, na kateri vsi pevski zbori poskrbijo za prijeten kulturni užitek.

 

Otroški pevski zbori po enotah:

Enota Vodja zbora
ŽIV ŽAV Barbara Završnik, Aleksandra Conradi
ISKRICA Nina Gajšek, Tanja Brantuša
MEHURČEK Urška Pučko, Gregor Rak
RINGA RAJA Špela Kovačič, Ksenija Škrubej
   
 

Lutkovno-dramska skupina Vrtca Zarja, ki ustvarja pod vodstvom Pie Avguštin in Andreje Selčan, deluje že vrsto let. Gradi na kreativni dramski vzgoji in na razvijanju literarno knjižnega jezika. Pripravlja otroške predstave in priredbe znanih vsebin, ki so namenjene otrokom in občasno njihovim staršem. Repertoar prilagaja glede na aktualnost posameznih tem ali pa izhaja iz otrokovega trenutnega zanimanja, idej in želja. Scena in lutke v večini nastajajo v lastni režiji. Vrtec omogoča stalna izobraževanja, zato predstave težijo h kakovosti.

Skupina sodeluje tudi s širšim družbenim okoljem (Knjižnico Miško Knjižko – otroški oddelek Osrednje knjižnice Celje, Ciciklubom v Mladinski knjigi, Ljudsko univerzo Celje, Osnovno šolo Glazija, Hermanovim brlogom, Gimnazijo Celje – Center …), kakor tudi s strokovnjaki s področja lutk in drame (mag. Helena Korošec, Edi Majaron …).

Za obogatitev lutkovno-dramske kulture vrtec občasno organizira predstave v sodelovanju z različnimi zunanjimi priznanimi umetniki. V zadnjem času se vse bolj uveljavljajo tudi dramske predstave za otroke, ki jih v sodelovanju s posameznimi vzgojitelji pripravljajo in izvajajo skupine staršev.

 

Igriva angleščina se je začela kot inovacijski projekt pod okriljem Zavoda Republike Slovenija za šolstvo, sedaj pa se izvaja kot obogatitvena dejavosti, ki jo vodijo vzgojitelji po posameznih enotah. V njem sodelujejo otroci najstarejših skupin. 

Namen Igrive angleščine je, da angleški jezik vključimo v vsakodnevne dejavnosti in elemente dnevne rutine ter z njim dopolnjujemo slovenski jezik. Otrok se z angleškim jezikom spozna na igriv, njemu znan način, skozi igro, izštevanke, pesmi in gibalne igre v katerih otroci radi sodelujejo in se jih veselijo. Metode uporabljamo dnevno in s tem otroci nezavedno ter sproščeno usvajajo angleški jezik in na spontan način pridobijo občutek za jezik, začutijo njegov ritem ter spoznajo nove glasove.

 

 

 

 

 

Plesne urice se v Vrtcu Zarja izvajajo kot obogatitvena dejavnost,  izvajajo se enkrat tedensko v dopoldanskem času. V dejavnost so vključeni otroci v starosti 4-6 let.

Osnovni cilj plesnih uric je otroka pripeljati do tega, da se bo zavedel čudovitih potencialnih možnosti svojega telesa za vse vrste gibanja, se naučil zavedati prostora in gibanja skozi prostor, da bo znal nadzirati hitrost svojega gibanja (od počasnega do najhitrejšega), da bo znal »eksplodirati« zaradi količine vložene energije, da se bo znal raztegniti v višino in širino, da se bo znal plaziti po tleh in skočiti visoko v zrak in v tem tudi neznansko užival. Vse to naj bi postal njegov osnovni »kinestetični slovar«, pa naj gre za vsakdanja, uporabna gibanja ali tista, ki so namenjena umetniškemu ustvarjanju in izražanju z gibanjem. S spodbujanjem gibalnega oziroma plesnega ustvarjanja razvijamo ustvarjalno mišljenje in posredno tudi ustvarjalno vedenje. Otrok si z gibalnim oziroma plesnim ustvarjanjem razvija ustvarjalne sposobnosti in ustvarjalno naravnanost, ter le-to prenaša v svoje vsakdanje življenje. Z zaporedjem gibalnih motivov – vsebinsko spodbudo – zvočno spodbudo, je nakazan proces od igre s telesom v gibanju, k zbujanju miselnih slik, predstav.

Otroci skozi ples spoznavajo svoje telo ter nahranijo svojo željo po izražanju in ustvarjanju. Ples, tako kot tudi gibanje, pripomore k celostnemu razvoju umskih, čustvenih, duhovnih, telesnih in estetskih dimenzij posameznika.

Pri plesnih uricah posebno pozornost namenimo tudi izbiri glasbe. Ta je raznolika, ritmična in “v koraku s časom”. Prav tako plesne urice dopolnjujemo z uporabo najrazličnejših pripomočkov, ki si jih pripravimo sami, ali pa jih imamo na razpolago v vrtcu.

Z igro, pesmijo in plesom skozi ljudsko izročilo bogatimo dejavnosti v vseh enotah našega vrtca. Z njimi želimo otrokom približati nekatere elemente ljudskega izročila na način, ki jim omogoča veselo, igrivo in sproščeno vzdušje.

Otroci drugega starostnega obdobja, ki jim je ta dejavnost še posebno ljuba, so v enoti Iskrica in Mehurček združeni v Otroško folklorno skupino Vrtca Zarja, pod mentorstvom vzgojiteljic Nine Gajšek in Tanje Brantuša.

Sodelujejo s širšim družbenim okoljem – v vrtec privabljajo različne ljudske godce in folklorne plesalce, sodelujejo s Celjsko folklorno skupino ter na ta način omogočajo medgeneracijsko sožitje in učenje.

S svojimi nastopi sodelujejo z OŠ Lava, KS ter na drugih prireditvah.

Vrsto let se udeležujejo tekmovanj na Državni reviji ljudskih iger, pesmi in plesov Pika poka v Rogaški Slatini ter prejemajo najvišja priznanja.

Otroci se učijo sprejemati, deliti in dajati drobne pozornosti in radosti ter imajo priložnost za družabnost, proslavljanje in praznovanje.

Če je poseben dan prežet s čustvi, z veseljem in druženjem, se otrokom še posebej vtisne v spomin, kar predstavljajo naša praznovanja; rojstni dnevi otrok, pravljični december, tradicija pusta, mesec kulture, povezan  z umetnostjo …

Dostopnost