Skoči na glavno vsebino

Tudi letošnjo jesen nas je narava bogato obdarila s svojimi plodovi, ki smo jih dodobra izkoristili pri načrtovanju dejavnosti; otroci so se z naravnimi plodovi igrali in ustvarjali, jih barvali in odtiskovali, opazovali s pomočjo svetlobne mize ter urili svoje finomotorične spretnosti ob nizanju plodov v zaporedja. Hkrati so jesenske plodove razvrščali po barvi, velikosti in obliki, tehtali in primerjali količine ter hkrati usvajali besede za količinske pojme (manj: več: enako). S hojo po čutni poti, narejeni iz jesenskih plodov, so otroci čutno doživljali in pridobivali gibalne izkušnje preko naravnih materialov.

Po motivih zgodbic z jesenko tematiko so otroci ob glasbi ustvarjali njim lastne koreografije (ples listja v vetru, kapljice dežja ipd.), v Tednu otroka pa so jim bile na razpolago pestre ustvarjalne delavnice glede na njihove potrebe, interese in želje.

Ker je mesec oktober tudi mesec požarne varnosti, smo s pomočjo zloženke »Delujmo preventivno – kako ravnati« del načrtovanih dejavnosti namenili razgovoru o delu reševalnih služb.

Tudi brez izrezljanih buč ni šlo … S prižigom le-teh smo otrokom predstavili starodavni keltski običaj svetlobe in luči.

Dostopnost