Skoči na glavno vsebino

V mesecu januarju smo v enoti Mehurček pričeli s projektom »Dostopno slabovidnim«, s katerim smo otrokom želeli pobliže predstaviti pojma slepota in slabovidnost ter jim podati osnovna dejstva, da tudi med nami živijo ljudje, ki ne vidijo dobro ali pa so popolnoma slepi. Eden od osnovnih ciljev je bil predvsem ta, da jih seznanimo, kako lahko takšnim osebam pomagamo in kakšno vedenje se pričakuje od nas v dani situaciji, kadar srečamo bodisi slabovidno ali popolnoma slepo osebo. Skupaj smo raziskovali in iskali prilagoditve oz. ustrezne rešitve, ki vsekakor pripomorejo k temu, da se tovrstna populacija ljudi lahko uspešneje prilagaja, vključuje in počuti bolj sprejete v povsem vsakdanjem okolju, kot je vrtec.

V okviru raziskovanja smo izvedli mnogo delavnic in tako med drugim izdelali očala, s pomočjo katerih smo se lahko preizkusili v vlogi slabovidne osebe, se naučili voditi te osebe, se sami preizkušali na čutni poti s pomočjo slikanice »Žiga špaget gre v širni svet” (A. Kermauner), kjer smo poleg vida aktivirali še druge čute. Prišli smo do spoznanja, da je potrebno vsakega posameznika spoznati tudi pobliže, ne samo na osnovi vizualnega izgleda, se seznanili z braillovo pisavo in del naše enote prilagodili slabovidnim osebam oz. otrokom, ki slabše vidijo.

Na osnovi projekta smo želeli doseči, da se otroci pobliže srečajo s pojmom slepote in da poskušajo pristopiti temu področju z iskanjem ustreznih rešitev. To pomeni, da so pripravljeni nuditi pomoč, ne pa obrniti hrbet ter se izogniti srečanja z malo drugačnimi osebami, ki jih je v našem prostoru kar nekaj. Že W. Shakespeare je dejal, da je največja tema neznanje in ravno iz tega razloga vzgojitelji skupaj z otroki posvečamo tej temi še več pozornosti in tako rušimo marsikateri zid neznanja.

Zapisala: Regina Jernejc, dipl. vzg.

no images were found

 

Dostopnost