Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši, 

ob odprtju Vrtca Zarja nam je v prvih tednih s skupnimi močmi uspelo ponovno vzpostaviti prijazno ter spodbudno okolje za vaše otroke. Z odgovornim pristopom ob nadaljnjem sproščanju ukrepov, tako na naši kot na vaši strani,  pa smo uspešni v prizadevanju, da se čim prej vrnemo v naš ustaljeni ritem življenja ter da tudi v prihodnje ohranjamo zdravje vseh nas.

Že uvodoma smo vas seznanili, da bo letošnje šolsko leto, pred nami so še trije meseci, nekoliko drugačno in da vseh doslej načrtovanih ciljev ne bo mogoče realizirati do te mere, kot smo jih skupaj zastavili jeseni. Naše načrtovane aktivnosti bodo tudi v prihodnje izhajale iz trenutnih potreb vaših otrok, prilagajati se bomo morali tudi različnim situacijam vezano na sproščanje ukrepov in se v čim večji meri truditi, da bomo poleg izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, razvijali predvsem občutek varnosti ter medsebojnega zaupanja, ki je v tem trenutku še kako pomemben.

Ob iztekajočem se tednu pred ponovnim odprtjem vrtca ste bili s strani medijev seznanjeni o obisku ministra za okolje in prostor, mag. Andreja Vizjaka, ki si je skupaj z županom Mestne občine Celje ogledal obnovljeno igrišče v enoti Ringa Raja. Ob tem je minister poudaril oz. pojasnil, da bodo kljub posledicam epidemije in prihajajoči recesiji s sanacijami igrišč nadaljevali in da so oblikovane tudi konkretne rešitve za sanacijo Celjske kotline.

S projektom zamenjave zemljine je Mestna občina Celje z lastnimi sredstvi sicer pričela že leta 2017, lani pa je projekt zamenjave zemljine v celjskih javnih vrtcih prevzelo Ministrstvo za okolje in prostor, ki se je zavezalo, da bo v dveh letih zamenjalo zemljino na igriščih desetih javnih vrtcev in na igrišču pri Savinjskem nabrežju, kar je tudi nazadnje bilo v javnosti potrjeno.

Med letošnjimi poletnimi meseci naj bi se pričela sanacija oz. zamenjava zemljine v enotah Živ Žav (Zagajškova ulica 8) in Mehurček (Cesta v Lokrovec 30), nato pa še v vseh ostalih vrtcih, ki so na seznamu.

Trenutno še nimamo potrjenega termina konkretne izvedbe del, toda na osnovi dosedanjih dogovorov in preteklih izkušenj, naj bi se pripravljalna dela pričela v začetku julija oz. natančneje od 6. 7. 2020 dalje. V interesu vodstva vrtca, pristojnega ministrstva, ustanovitelja in izvajalca del je, da se dela zaključijo v poletnih mesecih, in sicer v obeh prej omenjenih enotah. Zaradi zagotavljanja varnosti otrok in vseh odraslih, še posebej v času izkopa zemljine, je smiselno, da sta obe enoti v tem času zaprti, to pomeni od pričetka pa vse do zaključka del oz. najkasneje do 31. 8. 2020.

Pri tem bomo seveda potrebovali tudi vašo pomoč, spoštovani starši, in sicer, da nam, v kolikor je mogoče, čim bolj natančno opredelite, kdaj bo vaš otrok prisoten v vrtcu − bodisi v juliju ali avgustu (priloga – izjava). Mlajše otroke (do 3 let), bomo premestili v enoto Ringa raja in Čira čara, če bo potrebno tudi v enoto Iskrica. Medtem ko za starejše otroke planiramo bivanje na bližnji OŠ Frana Roša, Cesta na Dobrovo 114, Celje.

Na osnovi zbranih prijav bomo prilagodili organizacijo dela in vas o vseh podrobnostih tudi pravočasno obvestili. Na podlagi navedenega želimo poudariti, da bomo tudi s strani vodstva vrtca, na osnovi predhodne uskladitve s predstavniki ministrstva in ustanovitelja, predajali po vsebini jasne in dovolj pogosto široko dostopne informacije staršem preko predstavnikov v Svetu staršev Vrtca Zarja, spletne strani vrtca in oglasnih tabel v vseh odprtih enotah vrtca.

Ministrstvo za okolje in prostor bo kot do sedaj tudi v prihodnje obveščalo starše oz. širšo javnost ter nenazadnje tudi vodstvo vrtca preko povezave na spletni strani ministrstva, ki vam jo bomo posredovali ob takojšnji aktivaciji z njihove strani.

V nadaljevanju posredujemo povezavo, ki se nanaša na obveščanje zainteresirane javnosti o izvedbi projekta − Sanacija zemljine in zunanja ureditev vrtcev na otroških igriščih Vrtca Zarja enota Živ žav in enota Mehurček v Mestni občini Celje, skladno s projektno dokumentacijo in pogoji iz dokumentacije v zvezi z oddajo JN: TUKAJ.

Prepričani smo, da bo Ministrstvo za okolje in prostor projekt izvedlo strokovno ustrezno in da bodo zastavljeni cilji realizirani v čim krajšem času oz. najkasneje do konca avgusta 2020.

Ravnateljica, Mateja Kobal

 

Dopis v zvezi s počitniško rezervacijo in plačilom oskrbnine, posredovan s strani MO Celje si lahko preberete TUKAJ.

 

Izjava starša o koriščenju storitev za obdobje junij – september 2020:

Počitniška rezervacija oz. odjava/enota ČČ, RR in ISK 

 

Počitniška rezervacija oz. odjava/enota ŽŽ 

 

Počitniška rezervacija oz. odjava/enota MEH 

 

 

Dostopnost