Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije dne, 14. 1. 2021 sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije in sicer do vključno 22. januarja 2021. Vrtci bomo v naslednjem tednu še naprej delovali v zmanjšanem obsegu, kar pomeni, da nadaljujemo z nujnim varstvom tudi v tednu od 18. 1. 2021 dalje.

Na podlagi zadnjega veljavnega vladnega sklepa o podaljšanju ukrepov in omejitev na področju vzgoje in izobraževanja bodo vrtci tudi v prihodnjem tednu opravljali nujno varstvo otrok za starše, ki varstva ne morejo zagotoviti na drug način. Nujno varstvo bo na osnovi sklepa župana MO Celje, organizirano za Vrtec Zarja, na lokaciji enote Živ žav, Zagajškova ulica 8. 

Pozivamo vas, da javite prisotnost vašega otroka tisti starši, ki morate opravljati delo in potrebujete nujno varstvo za vašega otroka. Pogoj za sprejem otroka je potrdilo delodajalca (priloga 1) za oba starša (izjema so enoroditeljske družine).

Informacijo nam posredujte do petka, 15. 1. 2021, do 9.00, na e-naslov, ki je oblikovan samo za namen organizacije dela v času epidemije: prijava.vrtec.zarja@gmail.com

Prijave zbiramo za teden od 18. 1. 2021 dalje.

Ob prijavi je potrebno navesti naslednje podatke:

  • ime in priimek otroka,
  • skupino v katero je vključen otrok v letošnjem šolskem letu,
  • uro prihoda/odhoda v/iz vrtca, katero morate obvezno upoštevati,
  • morebitne zdravstvene posebnosti otroka.

Vsako spremembo, ki bi se zgodila po prijavi za nujno varstvo, morate javiti vsaj en dan prej (odjavo, novo prijavo), da bomo lahko ustrezno organizirali delo.

Na dan prihoda otroka v vrtec ste dolžni strokovnemu delavcu oddati urejena potrdila delodajalca in izpolnjeno izjavo, s katero zagotavljate, da boste v vrtec vodili zdravega otroka (priloga 2).

Ob prihodu v vrtec upoštevajte vsa uveljavljena pravila za preprečevanje širjenja okužb (nošenje zaščitnih mask, razkuževanje rok, vzdrževanje varnostne razdalje, ustrezno število oseb v garderobi …).

Starši, katerih otroci so že vključeni v nujno varstvo, lahko njegovo morebitno krajšo odsotnost sporočite strokovnim delavcem, ki so z vašim otrokom v oddelku. Prav tako je dovolj ustna prijava prisotnosti vašega otroka v naslednjem tednu, v kolikor je otrok že vključen v nujno varstvo (prijave ni potrebno izvesti še dodatno preko el. naslova, namenjenega prijavi v času izvajanja nujnega varstva).

Ob tem pozivamo vse starše, ki si do sedaj še niste uredili dostopa do aplikacije eAsistent oz. nam niste podali soglasja, da to storite in nam olajšate delo oz. omogočite enostavnejše možnosti obveščanja s strani vrtca. S tem namenom prilagamo prijavnico (priloga 3).

Obenem podajamo tudi informacijo, da boste starši, ki boste svojega otroka obdržali doma, za čas zaprtja vrtca opravičeni plačila vrtca.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Ravnateljica, Mateja Kobal

 

Sklep o določitvi izjem od zaprtja vrtca 

 

Priloga 1 – potrdilo delodajalca o opravičenosti nujnega varstva

 

Priloga 2 – Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec

 

Priloga 3 – prijavnica eAsistent