Skoči na glavno vsebino

Laboratorij otroške vedoželjnosti je kraj, kjer potekajo številne zanimive in poučne dogodivščine. V Tednu otroka smo se z otroki enote Ringa raja z veseljem odzvali vabilu organizatorja ter se udeležili delavnic na temo eksperimentov.

Vsem organizatorjem pohvala za idejno zasnovo kot tudi za scensko postavitev, ki je nakazovala simulacijo laboratorija. Že pred samim vstopom v »laboratorij« so otroci prejeli majice in zaščitna očala ter se tako na nek način poistovetili s čisto pravimi znanstveniki. Pomembno je namreč, da so otroci aktivni udeleženci v samem procesu ter da le-tega spremljajo z vsemi svojimi čutili.
Z gotovostjo lahko trdim, da so tekom dogodka izredno uživali ter na njim razumljiv način spremljali vrsto zanimivih eksperimentov; razumljivo zato, ker so pri svojem delu imeli možnost uporabljati sestavine iz čisto vsakdanjega življenja (mleko, jogurt, barve, baloni ipd.). Delavnice so otrokom ponudile možnost aktivnega sodelovanja. Na razpolago so imeli dovolj časa, da so lahko prehajali skozi vse dejavnosti, ki so jim bile ponujene.
V prihodnosti si želimo (tako strokovni delavci kot tudi otroci) še več takšnih dogodkov, kjer otroci v praksi sodelujejo pri samih dejavnostih, saj jih dejanska aktivna udeležba še bolj motivira, poleg tega pa se jim videno znanje še trdneje zasidra v spomin (če vidiš – poizkusiš – si zapomniš – znaš). Laboratorijski eksperimenti so v otrocih zbudili veliko zanimanje, saj so o njih pripovedovali tudi doma. Od staršev smo dobili povratno informacijo, da so z otroki eksperimente izvajali tudi doma.

V tednu, ki je sledil, smo v oddelkih predšolskih otrok izvedli še nekaj poskusov, pri katerih so bili otroci aktivni udeleženci, kot npr. lavina lučka, čiščenje bakrenih novcev, kristali, vulkan ipd.

Dostopnost