Skoči na glavno vsebino

 

Izpis otroka iz vrtca

 

V skladu z določili XI. člena pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca lahko starši izpišete otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne izpisnice na upravi vrtca. Izpisnico lahko prinesete osebno, pošljete po klasični pošti ali skenirano po e-pošti: knjigovodkinja@vrtec-zarja.si

 

Izpisnica

 

Dostopnost