Skoči na glavno vsebino

Cilji našega strokovnega dela izhajajo iz nacionalnega Kurikuluma za vrtce (1999):

  • otroku omogočamo izbiro različnih dejavnosti, pri katerih sam preizkuša, raziskuje, ugotavlja, povezuje spoznanja, išče rešitve,
  • upoštevamo otrokovo individualnost,
  • v prijetnem čustvenem ozračju zadovoljujemo otrokove potrebe po varnosti, občutju ljubezni, doživljanju priznanja uspeha,
  • spodbujamo oblikovanje otrokove pozitivne samopodobe, samostojnosti, odgovornosti, socializacije …

Ob strokovno domišljenem vzgojnem procesu in pozitivno naravnanem odnosu do otrok gradimo vrtec, kjer je otrok aktiven udeleženec oz. konstruktor svojega znanja.

Programe oblikujemo za:

  • 1. starostno obdobje – od 1. do 3. leta,
  • 2. starostno obdobje – od 3. leta do vstopa v šolo.

V vseh enotah izvajamo dnevni program, ki obsega 6 do 9-urno bivanje otrok v vrtcu skupaj s prehrano:

  • v dopoldanskem času med 5.30 oz. 6.00 in 16.15 oz. 16.30,

Naši programi temeljijo na igri in izkušenjskem učenju predšolskega otroka in so dostopni vsem otrokom, vključno otrokom s posebnimi potrebami.

Dostopnost