Centralni čakalni seznam

 

26. januarjem 2022 smo vsi trije javni vrtci Mestne občine Celje (Vrtec Zarja, Vrtec Anice Černejeve in Vrtec Tončke Čečeve) združili čakalne sezname v skupni centralni čakalni seznam, ki si ga lahko ogledate tukaj.

Za dodatne informacije lahko pokličete svetovalno delavko Barbaro Horvat Želj na tel. št. 03 426 64 50.

Otroci se vključujejo v vrtec s čakalnega seznama glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku (20. b člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 36/2010).

Podatki iz centralnega čakalnega seznama se bodo sproti pregledovali in ažurirali po postopku iz pravilnika, zato se bo seznam po potrebi spreminjal.

 

Centralni čakalni seznam