Skoči na glavno vsebino

Z novimi didaktičnimi pripomočki smo obogatili vsakodnevne gibalne aktivnosti

Področju gibanja namenimo veliko časa in pozornosti. Upoštevamo otrokovo individualnost, razvojne značilnosti ter izbiramo ustrezne metode in oblike dela. Z vsakodnevnim gibanjem in s pomočjo kakovostnih didaktičnih pripomočkov otroke motiviramo in navdušujemo za zdrav življenjski stil.

Tako so s pomočjo ravnotežnostne blazine otroci razvijali spretnost in moč, koordinacijo, ravnotežje, preciznost … Preko začetnega preizkušanja in raziskovanja novega pripomočka smo z dodajanjem gibalnih nalog stopnjevali zahtevnost – npr. otroci so stali na omenjeni blazini in si podajali igrače, prestopali z blazine na blazino s preprijemanjem ter nošenjem terapevtskih žog (različne teže in velikosti) …

Uspešno in spretno izvedene gibalne naloge so otroke spodbujale k doživljanju veselja, ter poleg motoričnih sposobnosti krepile njihove osebnostne lastnosti in socialne veščine (vztrajnost, pogum, učenje drug od drugega …).

Laura Sirk, uni. dipl. soc. del., vzg. predšol. otrok

Dostopnost