Skoči na glavno vsebino

 

Spoštovani starši otrok novincev,

(vsi, ki imate svojega otroka v šolskem letu 2016/17 prvič vključenega v naš vrtec, lahko tudi tisti, ki ste menjali enoto)

v želji po dobrem medsebojnem sodelovanju, vas bi radi ponovno spomnili na naše vabilo, ki ste ga že prejeli skupaj s pogodbo:

– v ponedeljek, 29. 8. 2016, ob 17.30 – v enoto Čira čara, Mehurček in Iskrica

– v torek, 30. 8. 2016, ob 17.30 – v enoto Ringa raja in Živ žav,

vas vabimo na 1. roditeljski sestanek.

Spoznali se boste z otrokovo vzgojiteljico in se pogovorili o uvajanju vašega otroka v vrtec.

Prav je, da si vzamete čas za pogovor – tako se bo lahko vzgojiteljica miselno pripravila na prihod otroka (Prosimo vas, da na srečanje pridete brez otrok).

O razporeditvi vašega otroka v posamezni oddelek in enoto lahko izveste v enoti, kamor je razporejen vaš otrok in na upravi – osebno ali po telefonu: pomočnica ravnateljice, Marija Grahek, T: 42-66-400, poslovna sekretarka, Vesna Cerkvenik, T: 42-66-413 in (v enoti Ringa raja) svetovalna delavka, Barbara H. Želj, T: 42-66-450.

In še opomnik …

– Starši uveljavljate znižano plačilo vrtca z oddajo vloge (Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev) krajevno pristojnemu Centru za socialno delo. Pripada vam pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Vlogo dobite v knjigarnah ali na naši spletni stani pod rubriko Obrazci – Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

– Vaša obveznost je, da ob vključitvi otroka predložite strokovnemu delavcu v oddelku potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, ki ne sme biti starejše od enega meseca.

Predlagamo, da prihajate z otrokom na igrišče vrtca že pred njegovo uradno vključitvijo, da mu bo prehod v novo okolje čim lažji.

VESELIMO SE SREČANJA Z VAMI.

Matejka Kobal, l.r.,

novoimenovana ravnateljica od 1. 9. 2016

Dostopnost