Skoči na glavno vsebino

Igra je otrokova primarna dejavnost. Vsi otroci na svetu pa nimajo enakih možnosti za igro. Ko smo otroke spodbudili, da razmišljajo, kaj pomeni pojem »teden otroka«, so se strinjali, da imajo glavno besedo otroci. Letošnja poslanica »Svet, v katerem želim živeti« nam je dala odlično popotnico, saj smo v načrtovanje dejavnosti aktivno vključili otroke, njihove želje, potrebe in interese. V oddelku starejših otrok so otroci tako na lastno pobudo začeli v vrtec prinašati stare igrače, tiste, ki doma ležijo zaprašene v kotu sobe. Le-te bodo ob zaključku zbiranja podarili Rdečemu križu MČ Gaberje, saj so prepričani, da bodo s to toplo gesto razveselili prenekaterega otroka.

V Tednu otroka so bili otrokom vsakodnevno na razpolago različni gibalni izzivi. Otroci so imeli možnost igre in ustvarjanja z naravnimi plodovi, s pomočjo svetlobne mize so raziskovali in spoznavali zgradbo listov, se igrali prstne igre in plesali ljudske plese in si za zaključek ogledali lutkovno predstavo »Razbita buča«.

Dostopnost