Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši,

na osnovi stališča Svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje, da je epidemiološka situacija ugodna, je bilo ocenjeno, da je možno nadaljnje postopno vključevanje otrok v vrtce, ob skrbnem spremljanju stanja in kakovostni izvedbi priporočenih ukrepov.

Od 1. 6. 2020 dalje vsi oddelki v Vrtcu Zarja delujejo v skladu z veljavnimi normativi, ki jih določajo predpisi s področja predšolske vzgoje oz. v skladu z zakonodajnimi predpisi.

S ponedeljkom tako odpiramo vrata oddelkov za vse prijavljene otroke, v okviru sprejetega poslovnega časa pred zaprtjem vrtca. Prav tako se bo pričelo tudi izvajanje dodatne strokovne pomoči vsem otrokom s posebnimi potrebami.

V ospredju kot ključni ukrep še vedno ostaja zagotavljanje zadostne fizične distance in dosledno izvajanje higienskih ukrepov ter osnovno vodilo, da prihajajo v vrtec samo zdravi otroci, starši in zaposleni.

Starši ob prihodu še vedno upoštevajte naša priporočila (Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela v Vrtcu Zarja) , otroke pa pripeljete do vrat oddelkov, kjer so bili vključeni pred zaprtjem vrtca, pri tem pa ne pozabite na Izjavo staršev pred vstopom otroka v vrtec ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19.

Na osnovi zbranih prijav se zavedamo, da se bo število vključenih otrok v oddelkih s 1. 6. 2020 povečalo, zato bo temu nekoliko prilagojena sama organizacija dela. Poslovni čas oddelkov bomo v prvi vrsti prilagodili potrebam staršev, seveda pa bomo pri tem poskušali še vedno zagotavljati v čim večji meri majhen prehod med otroki iz drugih oddelkov. Iz tega razloga prosimo, da upoštevate uro prihoda oz. odhoda otroka iz vrtca, ki ste jo navedli pri prijavi ob ponovnem odprtju vrtca. 

V vrtcu bomo še naprej dosledno izvajali zahteve zdravstveno-higienskega režima (razkuževanje, čiščenje, higiena rok, kašlja, itd.). Večino vzgojno-izobraževalnega dela bomo izvajali na prostem, če bodo to le dopuščale vremenske razmere. Pri igri na prostem bo otrokom ponovno dopuščena uporaba zunanjih igral, vendar pod določenimi varnostnimi ukrepi. V izvedbeni kurikul pa do zaključka tega šolskega leta ne bomo vključevali obogatitvenih dejavnosti in oblik sodelovanja s širšim družbenim okoljem.

Zadrževanje v prostorih vrtca, dlje kot je nujno, in na igrišču vrtca še vedno ni priporočljivo.  Ker na vseh enotah nimamo takšnih prostorskih pogojev, ki bi v zadostni meri dopuščali ohranjanje varnostne razdalje ob pojavu večjega števila oseb v garderobah, priporočamo, da v vrtcu uporabljate zaščitno masko v kolikor je to mogoče.

Starši, ki se še niste odločili za vključitev otroka v vrtec, boste oproščeni plačila vrtca vse do konca junija 2020.

V kolikor boste potrebovali dodatne informacije, lahko naslovite vprašanje na upravo vrtca, kjer smo za vas dosegljivi in vam bomo z veseljem podali odgovore na vaša zastavljena vprašanja.

Prepričani smo, da bomo z odgovornim pristopom ob ponovni vključitvi vašega otroka v vrtec, tako na naši kot na vaši strani, uspešni v prizadevanju, da se čim prej vrnemo v naš ustaljeni ritem življenja ter da tudi v prihodnje s skupnimi močmi ohranjamo zdravje vseh nas.

Okrožnica s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne, 28. 5. 2020 Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela v Vrtcu Zarja oz. priporočila Izvaja staršev pred vstopom otroka v vrtec Prijavnica / od 1. 6. 2020 dalje

 

Ravnateljica, Mateja Kobal

 

 

Dostopnost