Na podlagi vladnega sklepa o podaljšanju ukrepov in omejitev na področju vzgoje in izobraževanja bodo vrtci tudi v prihodnjem tednu (predvidoma do 4. 12. 2020) opravljali le nujno varstvo otrok za starše, ki varstva ne morejo zagotoviti na drug način. Nujno varstvo bo na osnovi sklepa župana MO Celje, še naprej organizirano za vse tri javne vrtce, v Vrtcu Tončke Čečeve, enota Gaberje – rumena hiša, Mariborska 43.

Pozivamo vas, da javite prisotnost vašega otroka tisti starši, ki morate opravljati delo in potrebujete nujno varstvo za vašega otroka. Pogoj za sprejem otroka je potrdilo delodajalca (priloga 1) za oba starša (izjema so enoroditeljske družine).

Informacijo nam posredujte do petka, 27. 11. 2020, do 17.00, na e-naslov, ki je oblikovan samo za namen organizacije dela v času epidemije: prijava.vrtec.zarja@gmail.com

Prijave zbiramo za teden od 30. 11. 2020 dalje.

Ob prijavi je potrebno navesti naslednje podatke:

  • ime in priimek otroka,
  • skupino v katero je vključen otrok v letošnjem šolskem letu,
  • uro prihoda/odhoda v/iz vrtca, katero morate obvezno upoštevati,
  • morebitne zdravstvene posebnosti otroka.

Vsako spremembo, ki bi se zgodila po prijavi za nujno varstvo, morate javiti vsaj en dan prej (odjavo, novo prijavo), da bomo lahko ustrezno organizirali delo.

Na dan prihoda otroka v vrtec ste dolžni strokovnemu delavcu oddati urejena potrdila delodajalca in izpolnjeno izjavo, s katero zagotavljate, da boste v vrtec vodili zdravega otroka (priloga 2).

Ob prihodu v vrtec upoštevajte vsa uveljavljena pravila za preprečevanje širjenja okužb (nošenje zaščitnih mask, razkuževanje rok, vzdrževanje varnostne razdalje, ustrezno število oseb v garderobi …).

Neprijavljenih otrok in otrok staršev, ki ne bodo dostavili potrjenega potrdila delodajalca, ne bomo sprejemali.

Starši, katerih otroci se že vključeni v nujno varstvo, lahko njegovo morebitno krajšo odsotnost sporočite strokovnim delavcem, ki so z vašim otrokom v oddelku. 

Ob tem pozivamo vse starše, ki si do sedaj še niste uredili dostopa do aplikacije eAsistent oz. nam niste podali soglasja, da to storite in nam olajšate delo oz. omogočite enostavnejše možnosti obveščanja s strani vrtca. S tem namenom prilagamo prijavnico (priloga 3).

Obenem podajamo tudi informacijo, da boste starši, ki boste svojega otroka obdržali doma, za čas zaprtja vrtca opravičeni plačila vrtca.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Ravnateljica, Mateja Kobal

 

Sklep o določitvi izjem od zaprtja vrtca 

 

Priloga 1 – potrdilo delodajalca o opravičenosti nujnega varstva

 

Priloga 2 – Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec

 

Priloga 3 – prijavnica eAsistent