Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši, obveščamo vas, da je Vlada RS dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021. Vrtci bomo v tem času delovali v zmanjšanem obsegu, kar pomeni, da bomo izvajali le nujno varstvo.  

Nujno varstvo bo organizirano samo za otroke, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec (enoroditeljska družina), sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, v zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah.

Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca, kar pomeni, da morajo starši ali eden od staršev v primeru enoroditeljske družine, vrtcu predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi oz. izpolnjeno potrdilo, izdano za potrebe dokazovanja nujnega varstva.

Pozivamo vas, da javite prisotnost vašega otroka tisti starši, ki morate opravljati delo v sektorju kritične infrastrukture in potrebujete nujno varstvo za vašega otroka. Pogoj za sprejem otroka je potrdilo delodajalca (priloga 1 – prejeti obrazec s strani pristojnega ministrstva) za oba starša (izjema so enoroditeljske družine).

Informacijo nam posredujte najkasneje do torka, 30. 3. 2021, do 12.00, na e-naslov, ki je oblikovan samo za namen organizacije dela v času epidemije: prijava.vrtec.zarja@gmail.com 

Informacijo o izvajanju nujnega varstva oz. lokaciji, vam bomo posredovali najkasneje do srede, 31. 3. 2021 (odločitev bo sprejeta na osnovi zbranih podatkov o prijavljenih otrocih).  

 

Ob prijavi je potrebno navesti tudi naslednje podatke:

  • ime in priimek otroka,
  • skupino v katero je vključen otrok v letošnjem šolskem letu,
  • uro prihoda/odhoda v/iz vrtca, katero morate obvezno upoštevati,
  • morebitne zdravstvene posebnosti otroka.

Vsako spremembo, ki bi se zgodila po prijavi za nujno varstvo, morate nujno sporočiti (odjavo, novo prijavo), da bomo lahko ustrezno organizirali delo in prehrano.

Na dan prihoda otroka v vrtec ste dolžni strokovnemu delavcu oddati urejena potrdila delodajalca (za oba starša) in izpolnjeno izjavo, s katero zagotavljate, da boste v vrtec vodili zdravega otroka (priloga 2).

Ob prihodu v vrtec upoštevajte vsa uveljavljena pravila za preprečevanje širjenja okužb (nošenje zaščitnih mask, razkuževanje rok, vzdrževanje varnostne razdalje, ustrezno število oseb v garderobi …).

V času zaprtja vrtcev oziroma, ko vrtci zagotavljajo samo nujno varstvo, so starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni. Koriščenje nujnega varstva je za starše plačljivo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

 

Ravnateljica, Mateja Kobal

 

Priloga 1 – Potrdilo delodajalca izdano za potrebe dokazovanja nujnega varstva

 

Priloga 2 – Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec

 

 

Dostopnost