Skoči na glavno vsebino

V začetku aprila sta oddelek Pikapolonico in Murenček obiskali dijakinji 4. letnika Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja smer okoljevarstvo, Klara in Aleksandra s profesorico Alenko, z namenom izvajanja dejavnosti povezanih z ločevanjem odpadkov. Dijakinji sta izvedli delavnice, ki so vključevale različne dejavnosti, kot so razvrščanje odpadkov v ustrezne zabojnike, igrali so se igro spomin, naredili  plakat in na koncu bili uspešni pri reševanju delovnega lista na temo ločevanje odpadkov. Dijakinji sta z veseljem svoje znanje prenesli na mlajše generacije. Otroci so ob njunem odhodu prejeli prav posebna priznanja. S svojim znanjem in trudom pri dejavnostih so postali pravi »mali« okoljevarstveniki.

Obisk je bil priložnost za izmenjavo znanja, izkušenj in idej med dijakinjama,  učiteljico  in vzgojiteljico. Skupaj so razpravljali o pomenu ločevanja odpadkov, izzivih pri izvajanju praks recikliranja ter o tem, kako lahko skupaj prispevajo k bolj trajnostnemu ravnanju z odpadki v skupnosti in doma.

Sodelovanje med Srednjo šolo za gradbeništvo in  varovanje okolja in vrtcem na področju ločevanja odpadkov je bilo izjemno pozitivno in spodbudno. Prepričani smo, da bomo s skupnimi prizadevanji lahko še naprej spodbujali trajnostno miselnost in vedenje že od zgodnjih let ter prispevali k bolj zeleni in odgovorni prihodnosti.

Zapisala: Marina Hrovat, dipl. vzg.

Dostopnost