Skoči na glavno vsebino

V mesecu januarju smo se posvetili raziskovanju kurikularnega področja matematika. Poigrali smo se s črtami na sto in en način. Ciljno smo želeli doseči, da se otroci orientirajo na listu papirja in v prostoru, prepoznavajo osnovne barve, pravilno nadaljujejo zaporedje ter razvijajo spretnost risanja ravnih navpičnih ter vodoravnih črt.

Otrokom smo strokovni delavci ponudili pestro paleto dejavnosti, vezanih na črte; črte so iskali v prostoru, na oblačilih in v naravi, jih primerjali po debelini, dolžini in razvrščali po barvi. Iz barvnega papirja so izrezovali trakove in s tem razvijali finomotorične spretnosti, izrezane trakove pa nato lepili na podlago. Z vrvicami, namočenimi v barvo, so oblikovali vsebino risbe ter črte risali v različnih likovnih tehnikah: s svinčnikom, voščenko, prsti, čopičem, vatirano palčko.

Črte so nam bile vodilo tudi pri gibalnih dejavnostih, saj smo z različnimi vrvicami prepletali prostor in se nato spretnostno gibali med ovirami.

V oddelku mlajših otrok so se poigravali s snegom, opazovali so fizikalne spremembe snega, le-tega obarvali z različnimi barvami ter ubesedili videne spremembe. Iz barvnega papirja so izrezovali različne oblike ter jih sestavljali v vzorce.

V mesecu januarju smo se v sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja dotaknili še pravilne tehnike umivanja rok, ob tem pa se zabavali ob prigodah Pavčkovega Jurija Murija (Tone Pavček: Juri Muri v Afriki).

Dostopnost